Zonnedak De Margriet Nolensstraat

Privacyverklaring Coöperatie Blijstroom Nolensstraat U.A.

Coöperatie Blijstroom Nolensstraat U.A. is een energiecoöperatie zonder winstoogmerk, door en voor Rotterdammers. Via onze website bieden wij diverse diensten aan. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met die persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken en bewaren we daarom zorgvuldig.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens Blijstroom Nolensstraat mogelijk van je verzamelt en met welk doel. En uiteraard ook hoe we daarmee omgaan. Voor de dienstverlening werkt Coöperatie Blijstroom Nolensstraat nauw samen met Coöperatie Blijstroom B.A. Voor die dienstverlening worden de verzamelde persoonsgegevens dan ook gedeeld. Wat hieronder staat voor ‘Blijstroom Nolensstraat’ geldt dus zowel voor Coöperatie Blijstroom Nolensstraat U.A. als  voor Coöperatie Blijstroom B.A..

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Als je de website van Blijstroom Nolensstraat bezoekt, kunnen we persoonsgegevens van je verzamelen. Dit is nodig om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals lidmaatschap, overstappen van energieleverancier, het kopen van paneeldelen of het ontvangen van nieuwsbrieven. Voorbeelden van persoonsgegevens die Blijstroom kan verwerken:

– je voor- en achternaam
– je adresgegevens
– je telefoonnummer
– je e-mailadres
– je IP-adres
– je bankrekeningnummer

Waarom heeft Blijstroom Nolensstraat die gegevens nodig?

Blijstroom Nolensstraat verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen. Dat kan telefonisch, per e-mail en/of per post. Blijstroom Nolensstraat kan bijvoorbeeld je persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een dienst, zoals de aankoop van paneeldelen of het overstappen naar een andere energieleverancier. Soms moeten we hiervoor nadere informatie bij je opvragen om een dienst goed te kunnen leveren. Ook kan Blijstroom Nolensstraat leden benaderen over activiteiten van of voor de coöperatie. En als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan gebruikt Blijstroom Nolensstraat die gegevens alleen voor dat doel.

Hoe lang bewaart Blijstroom Nolensstraat gegevens?

Blijstroom Nolensstraat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen dienst wordt geleverd, bijvoorbeeld als je geen lid van Blijstroom Nolensstraat meer bent.

Delen met anderen

Blijstroom Nolensstraat verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo moeten we in het geval van overstappen van energieleverancier via Blijstroom Nolensstraat jouw gegevens doorgeven aan de nieuwe energieleverancier om de overstap mogelijk te maken. De Belastingdienst ontvangt van Blijstroom Nolensstraat een lijst van deelnemers aan een collectief zonneveld i.v.m. de Postcoderoos-regeling. Gegevens van paneeldelers worden doorgegeven aan de coöperatie die eigenaar is van het betreffende collectieve zonneveld (en waarvan de paneeldeler mede-eigenaar is). Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Data websitebezoek

Op de website van Blijstroom Nolensstraat worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Blijstroom Nolensstraat gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Techniek/apps van derden

We gebruiken ter ondersteuning van onze activiteiten:
– Google Analytics, zie https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
– Mailchimp, zie https://mailchimp.com/legal/privacy/
– LinkedIn, zie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
– Facebook, zie https://www.facebook.com/privacy/explanation/
– Twitter, zie https://twitter.com/en/privacy
– Whatsapp, zie https://www.whatsapp.com/legal/

Deze lijst wordt geregeld vernieuwd, bezoek deze verklaring regelmatig ter controle op wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@blijstroom.nl. Blijstroom Nolensstraat zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Blijstroom Nolensstraat neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Blijstroom maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Datalekprotocol

In geval er toch iets mis gaat, hanteert Blijstroom Nolensstraat het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat de betrokkenen op de hoogte zijn van incidenten: bij een beveiligingsincident type datalek, worden de betrokkenen daarover geïnformeerd. Tevens wordt bepaald of de impact van dien aard is dat Autoriteit Persoonsgegevens dient te worden ingelicht.

Contact

Als je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Blijstroom Nolensstraat verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Blijstroom Nolensstraat via info@blijstroom-nolensstraat.nl. www.blijstroom-nolensstraat.nl is een website van Coöperatie Blijstroom Nolensstraat U.A..

Onze gegevens:
Adres: Goudesesingel 76, 3011 KD Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 77832124
BTW nummer: NL861162614B01
Telefoon: 010 307 4165
E-mailadres: info@nolensstraat-blijstroom.nl